Наукові праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія
Головна |Статті
 
Випуск 1 (15), 2014 Детальніше...
Випуск 2 (14), 2013 Детальніше...
Випуск 1 (13), 2013 Детальніше...


НАУКОВІ ПРАЦІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ»

Друковане наукове фахове видання Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія: Педагогіка, психологія і соціологія"
У збірнику публікуються наукові статті з педагогічних, психологічних та соціологічних наук. Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.).
Засновник і видавець - Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
Збірник зареєстрований в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12617-1501Р (від 11.05.2007)
Тематичні розділи збірника:
Теорія та історія освіти
Теорія і методика професійної освіти
Соціальна педагогіка
Теорія і методика навчання
Теорія і практика виховання
Теорія і методика
управління освітою
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Психологія
Соціологія
Редакційна колегія:
Башков Є. О. (головний редактор), проректор з наукової роботи ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доктор технічних наук, професор;
Каверіна О. Г. (відповідальний редактор), завідувач кафедри англійської мови ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доктор педагогічних наук, професор;
Стефаненко П. В. (заступник відповідального редактора), декан факультету радіотехніки та спеціальної підготовки ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доктор педагогічних наук, професор;
Кабанець М. М. (відповідальний секретар), доцент кафедри англійської мови ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кандидат педагогічних наук, доцент;
Малец Єжи, ректор Краківської Академії імені Фрича Моджевського (Польща, м. Краків), доктор габілітований, професор;
Кожух Анна, професор Приморського університету (Словенія, м. Копер), доктор габілітований, професор;
Приходченко К. І., професор кафедри соціології і політології ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доктор педагогічних наук, професор;
Дзундза А. І., професор кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики Донецького національного університету, доктор пед. наук, професор;
Алфімов В. М., директор Донецького обласного ліцею-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарного, суспільного та природничо-математичного циклу Донецької обласної ради, доктор педагогічних наук, професор;
Кучерявий О. Г., завідувач кафедри педагогіки Донецького національного університету, доктор педагогічних наук, професор;
Лосева Н. М., професор кафедри вищої математики і методики викладання математики Донецького національного університету, доктор педагогічних наук, професор;
Завгородня Т. К., завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор педагогічних наук, професор;
Солодухова О. Г., завідувач кафедри психології ДВНЗ "Донбаський педагогічний університет", доктор психологічних наук, професор;
Хижняк Л. М., заступник декана з наукової роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор;
Кононов І. Ф., завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор соціологічних наук, професор;
Левченко Г. Г., завідувач кафедри німецької мови ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кандидат педагогічних наук, професор;
Мачай Т. О., завідувач кафедри української і російської мови ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кандидат філологічних наук, доцент;
Рагозін М. П., завідувач кафедри соціології і політології ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кандидат філософських наук, доцент;
Яковицька Л. С., доцент кафедри соціології і політології ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кандидат психологічних наук, доцент.
Збірник зареєстрований в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12617-1501Р (від 11.05.2007)
ISSN 2077-6780
Информация для авторов.doc (32,50kb)